www.murray.as

Map over Southern Norway 1892

 

This map was included in the 1892 edition of Abelstedts Reiseruter, a well known pocket guide to travelling in Norway. The historical interest in this map is that it lists relay stations (skysstasjoner) and other places of importance to travellers. Many of these places are almost forgotten in our days.

Dette kartet var en del av 1892 utgaven av Abelstedts Reiseruter, som var en kjent lomme guide for reiser i Norge. Kartet er historisk interessant fordi skysstasjoner og andre steder som var viktige de reisende er tatt med. Mange av disse stedene er nesten glemt i våre dager.
Click on the map to enlarge. (file sizes 500-750k) Klikk på kartet for å forstørre (filene er 500-750 k)
Click on icon in the lower right hand corner to get full resolution.   Klikk på ikon i nedre høyre hjørne for å få full forstørrelse!

Tilbake